Prašymo priimti į LPA forma

Užpildyta bei pasirašyta prašymo forma (ar nuskaityta jos el. kopija) įstoti į Lietuvos progimnazijų asociaciją teikiama el. paštu – progimnazijos@gmail.com.

Į asociaciją priima Lietuvos progimnazijų asociacijos taryba balsų dauguma. Tarybos finansininkas išsiunčia mokyklai apmokėti stojamąjį bei nario mokestį.