„Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rengia Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo“, patvirtinto 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, naują priedą, kuriame turėtų būti nustatyti reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui atsižvelgiant į šiuo metu galiojantį LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. V-1075 „Dėl Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo“  (projektas skelbiamas).

REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ, NURODYTŲ REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO 11.2 PUNKTE, DALYKINIAM PASIRENGIMUI

  1. Mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas:
Ugdymo programa Studijų krypčių grupė/kryptis Studijų programa
Ikimokyklinis ugdymas Ugdymo mokslai/pedagogika Ikimokyklinio ugdymo pedagogika
Priešmokyklinis ugdymas

 

Ugdymo mokslai/pedagogika Ikimokyklinio ugdymo pedagogika
Pradinio ugdymo pedagogika
Pradinis ugdymas Ugdymo mokslai/pedagogika Pradinio ugdymo pedagogika
  1. Mokytojams, dirbantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas:
Eil. Nr. Bendrojo ugdymo dalykas Studijų krypčių grupė Studijų kryptis / studijų programa
1. Etika Ugdymo mokslai Pedagogika
Humanitariniai mokslai Filosofija
2. Lietuvių kalba ir literatūra Ugdymo mokslai Pedagogika
Humanitariniai mokslai Filologija pagal kalbą
3. Gimtoji kalba (baltarusų, lenkų, rusų Ugdymo mokslai Pedagogika
Humanitariniai mokslai Filologija pagal kalbą
4. Užsienio kalba Ugdymo mokslai Pedagogika
Humanitariniai mokslai Filologija pagal kalbą
5. Matematika Ugdymo mokslai Pedagogika
Matematikos mokslai Visos kryptys
6. Informacinės technologijos Ugdymo mokslai Pedagogika
Matematikos mokslai Visos kryptys
Informatikos mokslai Visos kryptys
Inžinerijos mokslai Elektros inžinerija, Elektronikos inžinerija,
7. Biologija Ugdymo mokslai Pedagogika
Gyvybės mokslai Biologija, molekulinė biologija, biofizika, biochemija
8. Chemija Ugdymo mokslai Pedagogika
Fiziniai mokslai Chemija
Gyvybės mokslai Biologija, molekulinė biologija, biofizika, biochemija
Inžinerijos mokslai Chemijos inžinerija
9. Fizika Ugdymo mokslai Pedagogika
Fiziniai mokslai Fizika
Gyvybės mokslai Biofizika
10. Gamta ir žmogus Ugdymo mokslai Pedagogika
Fiziniai mokslai Visos kryptys
Gyvybės mokslai Biologija, molekulinė biologija, biofizika, biochemija
Socialiniai mokslai Visuomeninė geografija
11. Integruotas gamtos mokslų kursas Ugdymo mokslai Pedagogika
Fiziniai mokslai Chemija, fizika, gamtinė geografija
Gyvybės mokslai Biologija, molekulinė biologija, biofizika, biochemija
Socialiniai mokslai Visuomeninė geografija
12. Istorija Humanitariniai mokslai Istorija, archeologija, paveldo studijos, kultūros studijos

 

Ugdymo mokslai Pedagogika
13. Geografija Socialiniai mokslai Visuomeninė geografija
Fiziniai mokslai Gamtinė geografija
Ugdymo mokslai Pedagogika
14. Pilietinis ugdymas Humanitariniai mokslai Istorija, archeologija, paveldo studijos, kultūros studijos
Socialiniai mokslai Politikos mokslai, antropologija, visuomeninė geografija
Teisė Teisė
15. Integruotas istorijos-geografijos kursas Humanitariniai mokslai Istorija, archeologija, paveldo studijos, kultūros studijos
Socialiniai mokslai Visuomeninė geografija,
Fiziniai mokslai Gamtinė geografija
Ugdymo mokslai Pedagogika
16. Ekonomika ir verslumas Socialiniai mokslai Ekonomika
Verslo ir viešoji vadyba Verslas, vadyba, finansai, apskaita, žmonių išteklių vadyba, viešasis administravimas
Ugdymo mokslai Baigta bet kuri mokytojų rengimo programa ir išklausyti ne trumpesni kaip 40 val. ekonomikos ir verslumo ugdymo programų ir metodų kursai.
17. Dailė, grafinis dizainas, fotografija Menai Dailė, dizainas, medijų menas, architektūra
Ugdymo mokslai Pedagogika
18. Muzika, kompiuterinės muzikos technologijos Menai Muzika
Humanitariniai mokslai Menotyra
Ugdymo mokslai Pedagogika
19. Šokis Menai Šokis
Ugdymo mokslai Pedagogika
20. Teatras, filmų kūrimas Menai Teatras, kinas
Humanitariniai mokslai Menotyra?
Ugdymo mokslai Pedagogika
21. Technologijos (5-10 kl.) Ugdymo mokslai Pedagogika
22. Technologijos (11-12 kl.)

(pagal vidurinio ugdymo technologijų bendrojoje programoje numatytą kryptį, modulį)

Ugdymo mokslai Pedagogika
Menai Meno objektų restauravimas
Technologijų mokslai Visos kryptys
Inžinerijos mokslai Visos kryptys
Verslo ir viešoji vadyba Visos kryptys
Žemės ūkio mokslai Visos kryptys
23. Kūno kultūra Ugdymo mokslai Pedagogika
Sportas Visos kryptys

Būtume dėkingi jei iki sausio 6 d pateiktumėte siūlymus komentaruose ar el. paštu – progimnazijos@gmail.com.

 

Tags :

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.