Pedagogų patirčių dalinimasis
Tarptautinė nuotolinė metodinė diena „Kolega – kolegai“

Tarptautinė nuotolinė metodinė diena „Kolega – kolegai“

2021 m. kovo 9 d., 14.00 val. (13.00 CET)

ZOOM

Tikslas / Aim: dalintis gerąja pedagogine nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti integruoto ugdymo galimybes. / To share good pedagogical experience of distance learning, to discuss the possibilities of integrated education.

Uždaviniai / Tasks:

  1. Atskleisti kalbinių įgūdžių tobulinimo per kūrybinę veiklą ir kitų mokomųjų dalykų integraciją galimybes. / To reveal the possibilities of improving language skills through creative activities and integration of other subjects.
  2. Susipažinti su CLIL taikymo galimybėmis. / Get acquainted with the possibilities of CLIL application.
  3. Praktiškai pristatyti Inžinerinio ugdymo dalies įgyvendinimo būdus. / To practically present the methods of implementation of the Engineering education part.
  4. Pamokų vaizdo įrašuose atskleisti nuotolinio ugdymo sėkmes. / Reveal the successes of distance education in lesson videos.
  5. Pristatyti karjeros ugdymo veiklas progimnazijoje. / To present career development activities in progymnasium.
  6. Aptarti tarptautinių projektų integraciją į bendrąjį ugdymą. / To discuss the integration of international projects into general education.

METODINĖS DIENOS PROGRAMA /

METHODICAL DAY PROGRAMME

Eil. Nr. Tema Laikas Pastabos
1. Registracija 13.30–13.55 Microsoft Teams aplinka
2. Sveikinimas 14.00–14.10 Šiaulių Medelyno progimnazijos direktorė Ingrida Mazrimienė.
Plenariniai pranešimai
3. 1.     Lietuvių kalba: vertė, turtingumas, grėsmės. 14.10–14.35 dr. Jolanta Vaskelienė. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto docentė, VLKK narė.
2.     Kaip mokyti su malonumu? 14.35–15.00 Kristina Urbonienė. Anglų kalbos mokytoja ekspertė. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija. LAKMA (Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija) prezidentė ir asociacijos „Karjeros kodas” prezidentė.
3.     Kai Picasso sutinka Einšteiną. 15.00–15.25 Roman Šarpanov. Šiaulių jaunųjų technikų centro projektų vadovas
Darbas grupėse
I grupė / I group
4. 1.  Health and environmental education through fun and games

Linksmai žaisdami ugdykime sveiką ir saugų žmogų.

15.30–15.45 Magdalena Sikorska. English teacher.  Szkola Podstawowa nr 2. Czestochowa. Czestochowa, Poland.
2.  Train Your Health.

Rūpinkis savo sveikata.

15.45–16.00 Abraham Juan Rosselló. English teacher. Colegio Inmaculada. Alicante, Spain.
3.  Erasmus+ projects at the primary school Joakim Krchovski.

Erasmus + projektai pradinėje Joakim Krchovski mokykloje.

16.00–16.15 Tanja Dimitrovska-Shkrbikj English teacher. Joakim Krchovski primary school. Kriva Palanka, North Macedonia.
4.  Intriguojantis ledas. Integruota anglų kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka. 3 kl. Vaizdo įrašas.

Intriguing Ice. Video Tutorial.

16.15–16.20 Vilija Pažūsienė. Anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Šiaulių Simono Daukanto gimnazija.

Orinta Šalkuvienė. Pradinių klasių mokytoja ekspertė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

5.  Mokinių kalbinių bei kūrybinių  kompetencijų ugdymas dalyvaujant tarptautiniuose Erasmus+ projektuose.

Development of students’ linguistic and creative competences by participating in international Erasmus + projects.

16.20–16.35 Dalia Česnauskienė. Anglų kalbos mokytoja metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

Sonata Daugėlienė. Muzikos mokytoja metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

6.  Project work: School Radio. 7 kl. 16.35–16.50 Monika Bartaševičiūtė-Grudžinskienė. Anglų kalbos mokytoja metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

Inga Balčiūnienė. Anglų kalbos mokytoja metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

II grupė / II group
5. 1.  Raktas į sėkmingą karjerą. 5-8 kl. Pamokos Vaizdo įrašas.

 

15.30–15.35

 

Monika Domeikienė. Lietuvių kalbos mokytoja. Profesinio orientavimo konsultantė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

Jurgita Girkantienė. Socialinė pedagogė metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

2.  Mano šalis – Lietuva. Nuomonės ir faktai. Lietuvių kalba. 3 kl. Vaizdo įrašas. 15.35–15.40 Daiva Jokubaitienė. Pradinių klasių vyresnioji mokytoja. Šiaulių Medelyno progimnazija.
3.  Skaitmeninių įrankių panaudojimas dorinio ugdymo pamokose. 15.40–15.55 Asta Kivyliūtė. Dorinio ugdymo mokytoja metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.
4.  Sausio 13-ajai – 30. Tarpdalykinis projektas. 5-6 kl. 15.55–16.10 Marius Sketerskas. Informacinių technologijų mokytojas. Šiaulių Medelyno progimnazija.
5.  Zylės žiemą – Les mesanges en hiver. Integruota dailės ir technologijų ir prancūzų kalbos pamoka.1kl. Vaizdo įrašas. 16.10–16.15

 

 

Lorita Skridulienė. Pradinių klasių mokytoja metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

Virginija Vaičiulienė. Prancūzų kalbos vyresnioji mokytoja. Šiaulių Medelyno progimnazija.

6.  Lietuvių kalbos ir menų kūrybiniai projektai. 5-8 kl. 16.15–16.30 Gražina Pulmickienė. Dailės mokytoja metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

Regina Speičienė. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

Rita Malevičienė. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

7.  Fiziniai pratimai įvairioms kūno raumenų grupėms stiprinti. 5-8 kl. Vaizdo įrašas. 16.30–16.35 Saulius Petrauskas. Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas. Šiaulių Medelyno progimnazija.
8.    Aš – Europos sąjungos pilietis. Integruota vokiečių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka. 3 kl. Vaizdo įrašas. 16.35–16.40 Ingrida Zibulskienė. Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

Orinta Šalkuvienė. Pradinių klasių mokytoja ekspertė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

9.    Žaidžiu pusiausvyrą. Fizinis ugdymas. 2 kl. Vaizdo įrašas. 16.40–16.45 Arvydas Valukonis. Pradinių klasių mokytojas metodininkas. Šiaulių Medelyno progimnazija.
10.   Ar pažįsti savo kūną? Integruota pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos pamoka. 2 kl. Vaizdo įrašas. 16.45–16.50 Birutė Šiušienė. Pradinių klasių mokytoja metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

Justina  Pundzienė. Specialioji pedagogė metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

III grupė / III group
6. 1.    Pagalba pirmokui mokantis rašyti ir skaityti. Mokymo(si) priemonės „Aš jau rašau” pristatymas. 15.30–15.45 Daiva Mačiūnaitė. Logopedė metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

Dalia Šukienė. Logpedė ekspertė. Šiaulių Gytarių progimnazija.

2.    Kaukės. Technologijos. 15.45–16.00 Gintaras Slipkus. Tecnologijų vyresnysis mokytojas. Šiaulių Medelyno progimnazija.

Gražina Pulmickienė. Tecnologijų vyresnioji mokytoja. Šiaulių Medelyno progimnazija.

3.    Mažais žingsneliais į pažinimą. Inžinerinio ugdymo dalies įgyvendinimas. 1 kl. 16.00–16.15 Snieguolė Gedminienė. Pradinių klasių mokytoja metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

Laimutė Adamonienė. Pradinių klasių mokytoja metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

4.    Pasaulio suvokimas per inžineriją. 2 kl. 16.15–16.30 Aušrinė Stonienė. Pradinių klasių mokytoja metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.
5.    Kuriame Lietuvai. Technologijos. 16.30–16.45 Aneta Koryznė. Technologijų mokytoja metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.
6.    Kas vadinama Baltijos auksu? Pasaulio pažinimas ir kalbos ugdymas. 2 kl. Vaizdo įrašas. 16.45–16.50 Daiva Mačiūnaitė. Logopedė metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

Laimutė Račkauskienė. Pradinių klasių mokytoja metodininkė. Šiaulių Medelyno progimnazija.

Refleksija ir uždarymas / Reflection and Closing 16.55–17.10
7. Ingrida Mazrimienė. Šiaulių Medelyno progimnazijos direktorė.

Violeta Butkienė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Šiaulių Medelyno progimnazija.

Programos autorius (vadovas) – Orinta Šalkuvienė, Šiaulių Medelyno progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, tel. (8 41) 52 4139.

SVARBI INFORMACIJA / IMPORTANT INFORMATION

Participants will be able to see the videos of the lessons from March 6. address: https://medelynoprogimnazija.lt/tarptautine-nuotoline-metodine-diena-kolega-kolegai-2021/. During the methodical day, they will not be demonstrated, only discussed.

  • Metodinės dienos metu gali būti fotografuojama. Ši medžiaga bus naudojama renginio viešinimo tikslu. / Photographs will be taken during the event. This material will be used to disseminate the results of the event.
  • Prisijungimo nuoroda ir kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai bus išsiųsti el.paštu, kuriuo registravotės Semiplius sistemoje. Login link and in-service training certificates will be send to you by e-mail address specified in the registration. Sometimes certificates „go” to the spam, so please check there …
  • Jungiantis į renginį Zoom platformoje pirmiausiai rašykite savo pavardę, o po to vardą. / When joining a event on the Zoom platform, write your last name first in your profile, then your first name.
  • Renginio metu iškilus neaiškumams rašykite renginio organizatoriams į Zoom pokalbių laukelį. / If you have any questions during the event, write to the event organizers in the Zoom chat box.

Iki malonaus susitikimo metodinėje dienoje.

Looking forward to seeing you at the methodical day.

Registracija internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima adresu http://www.semiplius.lt/ arba interneto svetainėje www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija į renginius“.

Dalyvio mokestis – 2 Eur. Mokėti galima tik pavedimu. AB bankas ,,Swedbank”: biudžetinėms įstaigoms – į sąskaitą LT68 7300 0100 8697 6113, iš asmeninių lėšų – į sąskaitą LT73 7300 0100 8725 3055. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mokant iš asmeninių lėšų pavedimą atlikite iš anksto arba turėkite mokėjimo patvirtinimą.

Tags :

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.