Naujienos
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia pastaboms ir pasiūlymams „Tūkstantmečio mokyklų“ programos  projektą. Kviečiame progimnazijų bendruomenes teikti siūlymus!

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia pastaboms ir pasiūlymams „Tūkstantmečio mokyklų“ programos  projektą. Kviečiame progimnazijų bendruomenes teikti siūlymus!

Programos tikslas – iki 2030 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.
Programos uždaviniai:
– skatinti kiekvienoje savivaldybėje pokyčius, nukreiptus į veikiančių mokyklų stiprinimą ir mokinių pasiekimų gerinimą jose;
– diegti mokyklose socialines inovacijas, padedančias mokyklų bendruomenėms edukacinėmis priemonėmis įveikti arba sumažinti neigiamų socialinių veiksnių (nepalanki mokinio socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, specialieji ugdymosi poreikiai, nepakankamas švietimo paslaugų prieinamumas ir pan.) įtaką mokinių, jų šeimų, vietos bendruomenės ir visuomenės socialinei raidai ir vystymuisi;
– sukurti mokyklose įtraukaus ugdymo ekosistemą, padedančią kuo anksčiau atpažinti ir pagal kiekvieno galias ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius;
– diegti tinklaveika grįstą ugdymo organizavimą, atveriant galimybes materialiaisiais bei žmogiškaisiais ištekliais naudotis kitų mokyklų mokiniams ir mokytojams;
– modernizuoti mokyklų infrastruktūrą, siekiant įveiklinti turimą bei esant poreikiui sukurti naują.

Programa įgyvendinama savivaldybių lygmeniu, kiekvienai Programoje dalyvaujančiai savivaldybei atlikus esamos švietimo sistemos būklės ir kaitos analizę ir parengus Pažangos planą, kurio įgyvendinimui yra suteikiama galimybė gauti reikalingas investicijas. Programos įgyvendinimas numatomas dviem etapais: Programos I etapo įgyvendinimo pradžia – 2022 m. sausio 2 d., pabaiga – 2026 m. rugpjūčio 31 d. I etape į Programą savivaldybės galės įsitraukti dviem srautais – 2022 ir 2023 metais. Programos II etapo įgyvendinimo pradžia bus tikslinama atsižvelgiant į I etapo įgyvendinimo rezultatus, tęstinių veiklų finansavimo galimybes ir poreikius. Programos I etapo veiklų įgyvendinimui numatoma skirti iki 210,00 mln. Eur (dviejų šimtų dešimties milijonų eurų) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir ne daugiau kaip 44,1 mln. Eur (keturiasdešimt keturi milijonai vienas šimtas tūkstančių eurų) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pridėtinės vertės mokesčio kompensavimui.
Pažangos planui įgyvendinti investicijos yra galimos penkiose kryptyse: infrastruktūrai, įranga ir mokymo priemonėms, mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimui, tinklo mokyklų išteklių prieinamumo gerinimui, ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimui.
„Tūkstantmečio mokyklų“ programą komentuoti galima šiuo adresu https://docs.google.com/…/1HxXXRyzdFT…/edit…
Pastabas ir pasiūlymus dėl Programos prašome pateikti iki 2021 m. gruodžio 15 d. rašant komentarus pridėtame dokumente.
Būkite pilietiški bei aktyvūs!
LPA tarybos vardu, pirmininkas Tomas Jankūnas
Tags :

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.