Naujienos
Kviečiame teikti pasiūlymus teisės aktams, susijusiems su mokinių pasiekimų vertinimu ir studijomis baigus vidurinę mokyklą iki 2021-12-22

Kviečiame teikti pasiūlymus teisės aktams, susijusiems su mokinių pasiekimų vertinimu ir studijomis baigus vidurinę mokyklą iki 2021-12-22

Nutarimo projekto tikslas – iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. X-242 4, 9, 53, 59, 74, 76, 77 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-922 (toliau – Įstatymo projektas Nr. 1) ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 11, 24, 38 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-923 (toliau – Įstatymo projektas Nr. 2) bei pasiūlyti patikslinti:Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2021 m. spalio 21 d. sprendimą Nr. SV-S-247 „Dėl įstatymų projektams išvados“, teikia derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. X-242 4, 9, 53, 59, 74, 76, 77 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-922 ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 11, 24, 38 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-923“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Įstatymo projekto Nr. 1 nuostatas dėl:

  • studijų prieinamumo didinimo ir socialinės aukštojo mokslo dimensijos apibrėžties, įskaitant alternatyvių kelių į aukštąjį mokslą reglamentavimą;
  • sutarčių su aukštosiomis mokyklomis sudarymo dėl valstybės biudžeto asignavimų studijoms vykdyti skyrimo bei asmenų priėmimo studijuoti sąlygų, reikalavimų, pasiekimų ir žinių lygio suvienodinimo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4 6, 59, 74, 75, 751, 752, 753, 76, 77, 82, 83, 84 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 761, 762, 831straipsniais įstatymo nuostatas;
  • asmenų iš socialiai pažeidžiamų grupių priėmimo studijuoti, jų prieinamumo didinimo, akademinės paramos skyrimo ir sėkmingo jų dalyvavimo studijų procese modelio;
  • trumpųjų studijų, įvertinant tai, kad jos yra susijusios su tos pačios studijų krypties koleginių studijų programomis, ir siekiant dermės tarp profesinio mokymo programų, trumpųjų studijų ir koleginių studijų, didinant aukštojo mokslo prieinamumą profesinio mokymo programų absolventams;

 Įstatymo projekto Nr. 2 nuostatas dėl:

  • mokinių pasiekimų vertinimo baigus pradinio ir pagrindinio ugdymo programą bei pagrindinio ugdymo programos pirmą dalį bei mokymosi pagalbos teikimo mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygio;
  • reikalavimų viduriniam išsilavinimui įgyti.

Nutarimo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“.

Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų.

Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu, Nutarimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas.

Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.

DERINAMAS TEISĖS AKTAS SU LYDRAŠČIU KOMENTUOTI:

  1. https://docs.google.com/document/d/1LkncNOaT4rvR4RVU6RNoJll271Hx2hiaCbjkVdpfA-s/edit?usp=sharing
  2. https://docs.google.com/document/d/1V7yJpFug_CTP9qpH6ZxxToyBKWfp0mqxCCS5ifShT-I/edit?usp=sharing
Tags :

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.