Išrinkta nauja Lietuvos progimnazijų asociacijos vadovė!

Išrinkta nauja Lietuvos progimnazijų asociacijos vadovė!

Sveikiname išrinktą Lietuvos progimnazijų asociacijos tarybos pirmininkę Jūratė Lazdauskienė, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos direktorę! Pirmininko pavaduotoju išrinktas Tomas Jankūnas, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius. Sekretore, išrinkta Jurgita Zinkienė,  Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos direktorė. Finansininku išrinktas Zenonas Pošiūnas, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos direktorius. LPA taryba nuoširdžiai dėkoja už priėmimą Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos bendruomenei. Lietuvos progimnazijų asociacijos susirašinėjimo el. adresas išlieka – progimnazijos@gmail.com

RESPUBLIKINIO 7–8 KLASIŲ MOKINIŲ ORATORIŲ ANGLŲ KALBA KONKURSAS

RESPUBLIKINIO 7–8 KLASIŲ MOKINIŲ ORATORIŲ ANGLŲ KALBA KONKURSAS

PATVIRTINTA Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos direktoriaus 2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-11 RESPUBLIKINIO 7–8 KLASIŲ MOKINIŲ ORATORIŲ ANGLŲ KALBA KONKURSO NUOSTATAI I. RENGINIO TIKSLAI 1. Ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba. 2. Skatinti gabių mokinių kūrybinių, meninių ir viešojo kalbėjimo gebėjimų lavinimą ir bendradarbiavimą panaudojant kalbos mokėjimo galimybes. 3. Skatinti mokytojų iniciatyvą padėti gabiems mokiniams pasiruošti renginiams, kurie turi tęstinumą […]

Konferencijos-sueigos pranešimai

Konferencijos-sueigos pranešimai

KONFERENCIJOS, SUEIGOS „FINANSINIO RAŠTINGUMO UGDYMAS PROGIMNAZIJOJE“  PRANEŠIMAI / 2023-02-10 / Vilnius „Finansinis raštingumas Lietuvoje: kur esame ir kur norime būti?“, dr. Viktorija Dičpinigaitienė, Lietuvos banko Finansinio raštingumo centro vadovė; „Lietuvos Junior Achievement“ – kokią Lietuvą matysime po 10 metų? Andželika Rusteikienė, VŠĮ „Lietuvos Junior Achievement“ direktorė; „Finansinio raštingumo ir verslumo kompetencijos, ar esame pasiruošę jas ugdyti?“ Jūratė Raudoniūtė, VŠĮ „Lietuvos Junior […]

Įvyko Lietuvos progimnazijų asociacijos sueiga – konferencija „Finansinio raštingumo ugdymas progimnazijoje“

Įvyko Lietuvos progimnazijų asociacijos sueiga – konferencija „Finansinio raštingumo ugdymas progimnazijoje“

2023 m. vasario 10 d. Lietuvos progimnazijų asociacijos nariai rinkosi į Lietuvos progimnazijų asociacijos sueigą – konferenciją „Finansinio raštingumo ugdymas progimnazijoje“, kuri vyko Nacionalinėje švietimo agentūroje. LPA narius sveikino Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė, Vilniaus vicemeras Tomas Gulbinas, ŠMSM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Ferrari, LPA Tarybos pirmininkas Tomas Jankūnas. Gausus dalyvių būrys šventė Lietuvos progimnazijų […]

LIETUVOS PROGIMNAZIJŲ ASOCIACIJOS KONFERENCIJOS, SUEIGOS „FINANSINIO RAŠTINGUMO UGDYMAS PROGIMNAZIJOJE“ DARBOTVARKĖ

LIETUVOS PROGIMNAZIJŲ ASOCIACIJOS KONFERENCIJOS, SUEIGOS „FINANSINIO RAŠTINGUMO UGDYMAS PROGIMNAZIJOJE“ DARBOTVARKĖ

2023-02-10, Vilnius 9.30 – 10.00 Registracija ir pasitikimo kava 10.00 – 10.20 Konferencijos atidarymas. Sveikinimai (Tomas Jankūnas, LPA tarybos pirmininkas, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius, Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Gulbinas, Rūta Krasauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė ir  kiti svečiai) 10.20 – 10.50 „Finansinis raštingumas Lietuvoje: kur esame ir kur norime būti?“, dr. Viktorija Dičpinigaitienė, Lietuvos banko Finansinio raštingumo centro […]

Vaiko individualios pažangos (VIP) asocijuotų mokyklų tinklo forumo ,,Vaiko individualios pažangos (vip) mokyklų tinklas: mokomės iš patirties“ nuostatai

Vaiko individualios pažangos (VIP) asocijuotų mokyklų tinklo forumo ,,Vaiko individualios pažangos (vip) mokyklų tinklas: mokomės iš patirties“ nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja Vaiko individualios pažangos (VIP) asocijuotų mokyklų tinklo (toliau VIP tinklas) forumo tikslą ir uždavinius, dalyvius, organizatorius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 2. Forumą organizuoja Šiaulių Salduvės progimnazija. II. FORUMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 3. Forumo organizavimo tikslas – dalintis VIP tinklo patirtimi tarp tinklo mokyklų ir kitų šalies mokyklų nacionaliniu mastu. 4. Forumo organizavimo uždaviniai: […]