Išrinkta nauja Lietuvos progimnazijų asociacijos vadovė!

Išrinkta nauja Lietuvos progimnazijų asociacijos vadovė!

Sveikiname išrinktą Lietuvos progimnazijų asociacijos tarybos pirmininkę Jūratė Lazdauskienė, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos direktorę! Pirmininko pavaduotoju išrinktas Tomas Jankūnas, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius. Sekretore, išrinkta Jurgita Zinkienė,  Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos direktorė. Finansininku išrinktas Zenonas Pošiūnas, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos direktorius. LPA taryba nuoširdžiai dėkoja už priėmimą Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos bendruomenei. Lietuvos progimnazijų asociacijos susirašinėjimo el. adresas išlieka – progimnazijos@gmail.com

Konferencijos-sueigos pranešimai

Konferencijos-sueigos pranešimai

KONFERENCIJOS, SUEIGOS „FINANSINIO RAŠTINGUMO UGDYMAS PROGIMNAZIJOJE“  PRANEŠIMAI / 2023-02-10 / Vilnius „Finansinis raštingumas Lietuvoje: kur esame ir kur norime būti?“, dr. Viktorija Dičpinigaitienė, Lietuvos banko Finansinio raštingumo centro vadovė; „Lietuvos Junior Achievement“ – kokią Lietuvą matysime po 10 metų? Andželika Rusteikienė, VŠĮ „Lietuvos Junior Achievement“ direktorė; „Finansinio raštingumo ir verslumo kompetencijos, ar esame pasiruošę jas ugdyti?“ Jūratė Raudoniūtė, VŠĮ „Lietuvos Junior […]

Įvyko Lietuvos progimnazijų asociacijos sueiga – konferencija „Finansinio raštingumo ugdymas progimnazijoje“

Įvyko Lietuvos progimnazijų asociacijos sueiga – konferencija „Finansinio raštingumo ugdymas progimnazijoje“

2023 m. vasario 10 d. Lietuvos progimnazijų asociacijos nariai rinkosi į Lietuvos progimnazijų asociacijos sueigą – konferenciją „Finansinio raštingumo ugdymas progimnazijoje“, kuri vyko Nacionalinėje švietimo agentūroje. LPA narius sveikino Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė, Vilniaus vicemeras Tomas Gulbinas, ŠMSM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Ferrari, LPA Tarybos pirmininkas Tomas Jankūnas. Gausus dalyvių būrys šventė Lietuvos progimnazijų […]

Pateikti galutiniai atnaujinamų mokyklinių programų projektai

Pateikti galutiniai atnaujinamų mokyklinių programų projektai

Svarbiausiais ugdymo turinio atnaujinimo aspektais laikomos kompetencijos ir jų ugdymas, dėmesys mokinių amžiaus tarpsnių specifikai mokymosi procese, pasitikėjimas mokytoju, sudarant jam sąlygas iki 30 proc. ugdymo turinio pasirinkti pačiam, tikslesnis pasiekimų lygių apibrėžimas ir integruojamųjų programų įtraukimas į bendrąsias programas. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa bei Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa vidurinio ugdymo pakopoje bus pradėtos diegti […]

Kviečiame teikti pastabas Pedagogų karjeros modelio aprašo projektui iki 2022-06-13 d. (imtinai)

Kviečiame teikti pastabas Pedagogų karjeros modelio aprašo projektui iki 2022-06-13 d. (imtinai)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ministerija) teikia derinti Pedagogų karjeros modelio aprašo projektą (toliau – Modelio projektas), kuris nusako mokytojų ir specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, tiflopedagogų, surdopedagogų ir logopedų (toliau – pagalbos mokiniui specialistai) karjeros sistemos elementus, jų sąsajas, perėjimą iš vieno karjeros etapo į kitą, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas ir funkcijas bei kompetencijų atitikties ir […]

Pedagogai kviečiami studijuoti informatikos dalyko modulio studijas arba  informatikos mokomojo dalyko modulio studijų programas

Pedagogai kviečiami studijuoti informatikos dalyko modulio studijas arba  informatikos mokomojo dalyko modulio studijų programas

2022 m. gegužės 17 d. 14.00–15.30 val. nuotoliniu būdu vyko projekto ,,Skaitmeninė švietimo transformacija (,,EdTech“)“ susitikimas Susitikimo metu aukštosios mokyklos pristatė informatikos mokomojo dalyko modulio studijų programas. Baigę šias studijas pedagogai įgyja informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę, kuri patvirtinama aukštosios mokyklos išduodamu studijų pažymėjimu. Taip pat trumpai pristatėme planuojamų vykdyti informatikos mokomojo dalyko modulio ir informatikos magistrantūros studijų organizacinę dalį. Pedagogai jau […]

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo pakeitimo derinimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia derinti Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo pakeitimo (toliau – Aprašas) projektą. Pakeistomis Aprašo nuostatomis numatyta suteikti didesnę atsakomybę už vadovėlių ir mokymo priemonių turinio kokybę jų leidėjams, todėl atitinkamai patikslintos ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos (toliau – įgaliota institucija) funkcijos. […]